Business Infomation

Infomatics Technology Solution and Service Joint Stock Company
Phone: (+84) 24 6281 1739
Email: [email protected]

Thông tin công ty

Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp Công nghệ thông tin.
Phòng 401, đơn nguyên 11, lô B1, Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Can't Find Your Answer?

We want to answer all of your queries. Gen in touch and we'll get back to you as soon as we can [email protected]